Laerdal

AED Trainer 2

Właściwości i cechy produktu

 • AED Trainer 2 wydaje użytkownikowi takie same polecenia  trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim)
 • 10 wbudowanych scenariuszy zdarzeń można z łatwością uzupełnić o 3 kolejne, stworzone przez użytkownika dzięki specjalnemu oprogramowaniu dostarczanemu bezpłatnie z defibrylatorem; oprogramowanie służy również do zmian parametrów defibrylatora i standardów AED takich jak czas przeznaczony na resuscytację, dokładność umieszczenia elektrod, ilość defibrylacji w sekwencji itp.
 • jedyny w swoim rodzaju system Laerdal LINK Technology umożliwia aparatowi Laerdal AED Trainer 2 ustalenie, czy elektrody defibrylacyjne zostały poprawnie przyklejone i jak prawdziwy defibrylator będzie informował o złym kontakcie elektrod, aż zostaną one umieszczone we właściwych miejscach
 • zasilany z 6 baterii R14
 • wskaźnik zużycia baterii
 • pilot zdalnego sterowania pozwala na ingerowanie w aktualnie realizowany scenariusz oraz sterowanie funkcjami defibrylatora (ustawianie i zmianę parametrów szkolenia)

Kody produktu

 • 94 00 50 Laerdal AED Trainer 2
 • 94 50 50 Remote Control - pilot zdalnego sterowania
 • 94 50 55 Programming Kit - oprogramowanie do defibrylatora Laerdal AED Trainer 2 (dodatkowo do podłączenia      defibrylatora do komputera potrzebny standardowy kabel RS-232)

Materiały zużywalne

 • 07-10900 Standard Training Pads - standardowe elektrody treningowe
 • 94 50 90 Laerdal LINK Training Pads - elektrody treningowe


Wróć